KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Once Amser – Forever Amser

Tiêu chí hoạt động của H-A-O: Kết nối thành viên, tạo cơ sở hỗ trợ nhau trong CUỘC SỐNG, HỌC TẬP, CÔNG VIỆC


DNXH H-A-O cam kết:
  1. Kết nối doanh nghiệp Amser, tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các DN, hướng tới phát triển bền vững;
  2. Tư vấn, đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực, tư vấn định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ hoạt động cho HS/CHS trường Ams;
  3. Tổ chức sự kiện, các hoạt động tri ân… giữa HS/CHS và GV;
  4. Tổ chức gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng sống, làm việc … giữa các thế hệ GV, HS/CHS trường Ams;
  5. Phối hợp cùng nhà trường thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng Amser

Once Amser – Forever Amser

Top