Vườn cười

Cô cười, hở mười cái răng.
Cậu có răng sún, chẳng răng nào cười.
Trả lời
2,270
Đọc
22,610
Trả lời
154
Đọc
4,067
  • Dán lên cao
Trả lời
425
Đọc
7,688
Trả lời
42
Đọc
3,204
Trả lời
15
Đọc
653
Trả lời
0
Đọc
226
Trả lời
1
Đọc
299
Trả lời
17
Đọc
579
Top