Skypedu - a non-profit project that helps improve your soft skills

#1
Chào mọi người,
Đã lâu không vào lại diễn đàn. Xin giới thiệu lại :) Mình là Trân, hiện là học sinh tại Middlebury College, USA. Skypedu là một non-profit project cho học sinh sinh viên việt nam nhằm giúp các bạn improve softskills và improve net-working skill, những kĩ năng cần thiết cho tương lai. Khoá học sẽ diễn ra 5 tuần vào khoảng tháng 1 - 2 năm 2014. Vì thời gian mình ở lại Việt Nam không nhiều, project chỉ nhận 50 bạn tham gia.
Khoá học diễn ra online hoàn toàn. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy vào facebook page nhé :)
https://www.facebook.com/pages/Skypedu/496672623782519

Các bạn muốn tham gia, please complete survey form (should take only 5 minutes)
https://docs.google.com/forms/d/1CXl-aaPE9FUW59GRw_v34U5AVkY4PNM8HoxzLD9kUjc/viewform
 
Top