2nd Judas

Nơi ở
US
Họ & Tên
Vũ Quốc Tùng
Giới tính
Lớp cấp 3
Hóa
Năm tốt nghiệp cấp 3
2007
Khoá
04-07
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thành phố
dallas
Tiểu bang/Tỉnh thành
tx
Danh hiệu cá nhân
a2er
Chất lượng đóng góp
0

Contact

Skype
ducchuminh

Chữ ký

Felix qui potuit rerum cognosere causas,
Quique metus omnes, et inexorabile fatum
Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari

-Virgilius-
Top