ciel

Nơi ở
FR
Họ & Tên
nguyễn thị thu hiền
Giới tính
Lớp cấp 3
Hóa
Năm tốt nghiệp cấp 3
2001
Khoá
01-04
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
student
Thành phố
paris
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

une hirondelle ne fait pas printemps non plus qu'un seul jour ...
Top