Death_Creator

Nơi ở
US
Họ & Tên
Hoàng Long
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
1999
Khoá
96-99
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
Lang thang vo dinh
Thành phố
Toronto
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

Jack and Jill went up the hill
Both with a buck and a quarter
Kind words he spoke, the condom broke
And now they have a daughter.

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top