gock_ilhp

Sinh nhật
28/10/88 (Tuổi: 31)
Website
http://www.sinhviencz.org
Nơi ở
CZ
Họ & Tên
Mai Đức Việt
Giới tính
Năm tốt nghiệp cấp 3
2007
Occupation
Student
Thành phố
Prague
Mã vùng
00 42 02
Tên cơ quan / trường học
OA Praha
Địa chỉ cơ quan/ trường học
Prague
Trường học cấp 2
Hà Nội - Amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2003
Danh hiệu cá nhân
Goes around..Goes around..
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
030700010139

Contact

Yahoo! Messenger
gockentineno2810

Chữ ký

:(( The Day You Went Away:((

Đang theo dõi

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top