john12

mình thích đọc sách và nghe nhạc
Nơi ở
VN
Họ & Tên
Nhâm Kiến Kiệt
Giới tính
Lớp cấp 3
Anh
Mở rộng
3
Năm tốt nghiệp cấp 3
2009
Khoá
06-09
Occupation
hoc sinh
Thành phố
HCM
Mã vùng
08
Chất lượng đóng góp
0
Top