Le Xuan Long

football, books, games,...
Sinh nhật
24/1/87 (Tuổi: 33)
Website
http://
Nơi ở
GB
Họ & Tên
Lê Xuân Long
Giới tính
Lớp cấp 3
Tin
Năm tốt nghiệp cấp 3
2005
Khoá
02-05
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Occupation
Student
Thành phố
Oxford
Mã vùng
OX2 6LE
Tên cơ quan / trường học
Oxford University
Trường học cấp 2
Hà Nội - Amsterdam
Năm tốt nghiệp cấp 2
2002
Chuyên ngành
Economics & Management
Trường đại học
Oxford University
Địa chỉ trường đại học
Oxford
Năm tốt nghiệp đại học
2008
Danh hiệu cá nhân
Tatsuya Uesugi
Chất lượng đóng góp
0

Contact

Yahoo! Messenger
lxltsa

Chữ ký

Chalk my cue and I pot your pink
Top