Recent Content by seagull

  1. S

    Thông tin du học Chuyện post lại

    Câu chuyện này là vô tình đọc được của một anh bạn bên Áo viết, thấy hay hay và đúng tâm trạng dân đi học nên post lên đây. Một thoáng hư ảo... Cuộc sống đã đưược lên lịch kỹ lưỡng. Bạn không có nhiều thời gian để mà tư lự nữa. Hãy lấy ví dụ là thằng tớ đây. Này nhé, buổi sáng mở mắt ra, nháo...
Top