Tran Anh Dũng_HAO

Website
http://
Nơi ở
IQ
Họ & Tên
Trần Anh Dũng
Giới tính
Lớp cấp 3
Tin
Năm tốt nghiệp cấp 3
2002
Khoá
99-02
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thành phố
Sydney
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

Thà chết khi đang sống còn hơn sống khi muốn chết:-/ :-/ :-/
Top