ZENIB

Nơi ở
VN
Họ & Tên
Nguyễn Tuấn Minh
Giới tính
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2008
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thành phố
Hà Nội
Mã vùng
20000
Chất lượng đóng góp
0

Chữ ký

lag,lag nữa,lag mãi!!!!!!!!!!!!!!!!:)) :)) :))
Top