Register

Please leave this field blank.
Required
Đây là tên hiển thị ở mỗi bài viết của bạn. Bạn có thể dùng bất cứ tên nào mình muốn. Một khi đã đặt thì không thể đổi.
Required
Required
Entering a password is required.
Required
Required
Required
Họ và tên đầy đủ của bạn
Required
Required
Quan hệ của bạn đối với trường THPT Hà Nội - Amsterdam như thế nào?
Required
Hướng dẫn:
- Bạn học lớp 12 Anh2 , điều đó có nghĩa rằng môn chuyên của bạn là Anh
- Với học sinh cấp 3 trường Ams, bạn cần ghi rõ ràng tên môn chuyên (chọn trong danh sách phía dưới)
- Với học sinh trường khác, bạn có thể ghi tên lớp
- Bạn đang học cấp 2 cũng có thể ghi tên lớp vào đây (B, D ...)
Required
Hướng dẫn:
- Bạn học lớp 12 Anh2 , điều đó có nghĩa rằng Phần mở rộng2
- Học sinh cấp 2 và học sinh trường khác có thể bỏ qua ô này.
Required
- Yêu cầu chỉ điền năm TỐT NGHIỆP CẤP 3 (HighSchool)
- Xin KHÔNG điền năm sinh, năm tốt nghiệp cấp 2, tốt nghiệp đại học
- Nếu bạn đang học cấp 2, ước tính năm sẽ học xong CẤP 3
Ví dụ:
Nếu năm 2008,
- bạn đang học lớp 10, năm tốt nghiệp là 2011
- bạn đang học lớp 8, năm tốt nghiệp lớp 12 là 1013
Required
Hướng dẫn:
- Năm nhập trường cấp 32001, năm ra trường 2004 -> Khóa học 01-04.
- Cấp 2: cũng tương tự như trên.
Required
Hướng dẫn:
- Xin lựa chọ trường trong danh sách bên dưới
Nếu không có trong danh sách, xin điền rõ và đầy đủ tên trường - không viết tắt
Địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn (*không hiện trong trong hồ sơ *)
Thành phố bạn đang sống
Tiểu bang/Tỉnh thành mà bạn đang sống
Mã sô (ZIP) của thành phố
Số điện thoại của bạn. (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Số FAX của bạn. (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Địa chỉ email có thể liên lạc, trong trường hợp email chính trục trặc (*không hiện trong trong hồ sơ*)
Nơi công tác/học tập hiện tại của bạn
Địa chỉ cơ quan hoặc trường học của bạn
Lớp học cấp 2 của bạn
Trường học cấp 2 của bạn
Địa chỉ trường cấp 2 của bạn (thành phố)
Năm bạn tốt nghiệp cấp 2 (1995, 1999, 2001 ... )
Chuyên ngành mà bạn học tại Đại học
Tên trường đại học bạn đã/đang học
Địa chỉ trường đại học của bạn (thành phố)
Năm bạn tốt nghiệp đại học (1995, 1999, 2001 ... )
Bằng cấp cao nhất bạn đã đạt được (học sinh, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ ...)
Các thông tin, ghi chú khác
Required
Top