Kết quả tìm kiếm

  1. Duc Hoai

    Mục lục và các thông báo của box Thảo luận Nghiêm túc

    Dưới đây là mục lục các chủ đề đã và đang được thảo luận sôi nổi trong box TLNT, version này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn đóng góp thêm. Chính trị Mỹ muốn biến Cam Ranh thành Hong Kong? Làm đồng minh với Trung Quốc - nên chăng? Thật sỉ nhục cho một siêu cường khi hành...
Top