du học úc

  1. T

    Du học Úc Kinh nghiệm du học Úc từ một cựu du học sinh - Phần 1 (Chia sẻ chung về giáo dục Úc)

    Chào cả nhà Amser, Nhân dịp anh Hà và chị Chi xây dựng lại chủ đề du học để gia đình Ams của chúng ta được thêm nhiều thông tin, em ( Tiến, Sinh ) xin được chia sẻ các kinh nghiệm du học Úc từ chính bản thân mình. Em sẽ post 4 phần, phần 1 là chia sẻ chung về giáo dục Úc, Phần 2 là cuộc sống...
Top