Điều gì làm nên 'Hà Nội Amsterdam'?

cái hay ở trường ams là quá đa dạng, và bất kì ai cũng luôn có í thức phải khẳng định mình trên một vài phương diện (có thể là tích cực hoặc tiêu cực), phân biệt ams với các trường chuyên khác là cực dễ, bỏ hẳn cái kiểu học gạo, chỉ học những gì mình thích và dám nói lên tất tật mọi thứ trên đời. Thứ hai phải nói là không biết dùng từ nhiệt huyết, bùng nổ hay nổi loạn để miêu tả dân ams, chỉ biết là mỗi thứ một tí, như một món chè thập cẩm, có những vị ăn vào ngon, có những vị thì rất dở, nhưng cũng tùy người thưởng thức
 
Top