Ở VN có bao nhiêu HỌ?

Vừa rồi Trung Quốc có tiến hành thống kê về các dòng họ đề tìm ra nguồn gốc của người TQ ngày nay. Kết quả cho thấy ở TQ có đến hơn 10'000 họ khác nhau, nhưng trong số đó chỉ có 45 họ là phổ biến, riêng họ Zhang thì có hơn 100 triệu người mang nó.

Nhóm 10 họ lớn nhất TQ (40% dân số): Zhang, Wang, Li, Zhao, Chen, Yang, Wu, Liu, Huang and Zhou.

Nhóm 10 họ kế tiếp (hơn 10%): Xu, Zhu, Lin, Sun, Ma, Gao, Hu, Zheng, Guo and Xiao

Nhóm 10 họ thứ ba (khoảng 10%): Xie, He, Xu, Song, Shen, Luo, Han, Deng, Liang and Ye

Và nhóm 15 họ tiếp theo (cũng khoảng 10% dân số): Fang, Cui, Cheng, Pan, Cao, Feng, Wang, Cai, Yuan, Lu, Tang, Qian, Du, Peng and Lu.

Còn 30% dân số còn lại thì mang các họ không phổ biến lắm như Mao, Jiang, Bai, Wen, Guan, Liao, Miao and Chi....

Còn Việt Nam thì sao? Chúng ta khó có thể tìm ra được thống kê về số người của các họ ở VN (nhưng chắc chắn là họ Nguyễn là nhiều nhất, kế đến là Trần, Lê) nhưng có thể cố tìm ra được ở VN có bao nhiêu họ tất cả. Mình thử nhé bắt đầu nhé:

1. Cao
2. Chu
3. Chung
4. Cù
5. Diệp
6. Doãn
7. Dương
8. Đàm
9. Đặng
10. Đào
11. Đinh
12. Đỗ
13. Đoàn
14. Giản
15. Hà
16. Hàn
17. Hồ
18. Hoàng
19. Hùng
20. Huỳnh
21. Khuất
22. Kiều
23. Lại
24. Lâm
25. Lê
26. Lỗ
27. Lộc
28. Lư
29. Lương
30. Lưu
31. Lý
32. Ma
33. Mạc
34. Ngô
35. Nguyễn
36. Nông
37. Ông
38. Phạm
39. Phan
40. Phí
41. Phùng
42. Quách
43. Quốc
44. Sơn
45. Tào
46. Thân
47. Thanh
48. Thiệu
49. Tô
50. Tôn
51. Tống
52. Trần
53. Triệu
54. Trịnh
55. Trương
56. Uông
57. Văn
58. Vi
59. Võ
60. Vương
61. Vũ

Các bạn tiếp nhé - với điều kiện là chắc chắn biết có người mang họ đó!!! (hồi xưa mình nhớ là đã tổng kết được hơn 200 họ kia). Một số họ mình nhớ như Sử, Kim, Đồng - nhưng không chắc chắn lắm...
 
Bổ sung thêm (dựa trên member list của HAO)
62. Bùi
63. Bế
64. Bạch
65. Chử
66. Công
67. Châu
68. Đồng
69. Gia (Giả)
70. Khúc
71. Kim
72. Khu (?)
73. Lan (?)
74. Mai :D (admin bỏ quá cho)
75. Nghiêm
76. Phương
77. Thái
78. Tạ
79. Tăng (?)
80. Từ
 
111. Cấn (Cấn Vân Khánh)
112. Mã
113. Hồng
114. Khuê (Khuê Việt Trường)
115. Trang (Trang Thế Hy)
116. Uất (Uất Kim Hương)
117. Ưng (Ưng Sơn Ca)
118. Xích (Xích Hồng)
 
Chỉnh sửa cuối:
120. Hỏa ( Hỏa Thanh Vân )

Hè năm ngoái ở Hànội có cuộc hội thảo các dòng họ ViệtNam, diễn ra hơn 2 tuần liền, bạn có thể tra cứu nguồn gốc, gia phả, và lịch sử các dòng họ, ông cụ nhà em đi xem về tâm đắc lắm, bảo là tính đến đời em dòng họ Phạm ở VN mới hơn 60 đời ( em chỉ nhớ là dưới 100 ), nghe đâu cụ tổ của dòng họ Phạm là Phạm Tang bên TQ. Cái chủ đề này cũng rất hay, ai có tài liệu nghiên cứu gì một cách hệ thống thì post lên cho em học hỏi cái.
 
Top