††††‡‡‡‡ L1 Ams 08-11 ‡‡‡‡††††

Nào thì bóng bay. Già quá rồi ko bao giờ ước trẻ lại nhưng lúc nào cũng nhớ những tháng ngày xưa :-<

Các bạn già ở nhà tốt nghiệp kiểu gì toàn thấy suốt ngày onl dotA combat ầm ầm...
 
Vừa lướt lại mấy chục trang thread lớp thấy bệnh hoạn vl =)) Lại còn nghĩ ra mấy cái trò giao lưu với hết Anh 2 rồi tham quan khối như mấy thằng bấn tự host chợ tình ih =)) Lại còn ông Zè sao nik "bị treo vì vi phạm nội quy diễn đàn" vậy post clip se-x ah =))
 
Top