☼☺☼☻☼ Ảnh thành viên ☼☻☼☺☼

Re: Nhật kí 08-11 - Hè.... Ăn chơi nhảy múa cái đã 8->

hôm nọ nhà Moon (HNam) tổ chức đi Cúc Phương và đây là kết quả :))
Ngay khi đến ks là màn vật nhau ra giường :))

Do vật nhau quá mạnh nên 1 cái giường đã hi sinh =))


Đến đếm các hoạt động vui chơi giải trí bắt đầu
Sau khi đánh bài đến 2-3h sáng đây là thành quả sau khi đi đổi tiền :))Và do quá bệnh hoạn nên 1 vài thành cũng trở nên hâm hâm như Nhật (Tycoop)

Cuốn theo đố là 2 con bệnh như NN và NhLong :))
_ "This is B 04-08" _

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


Hôm sau quân đoàn phá hoại lên rừng Cúc Phương
Sau rất vài lần diễn ra các cảnh nóng loại này


Và đây, cây chò ngàn năm

Việc đầu tiên quân đoàn Phá Hoại làm là:
(để ý thằng nào trông thật nhất ý =)))


Sau đây là loạt ảnh sướng tập thể =))

bonus :D


 
Top