.:Bài Hát được yêu thích nhất và Thí Sinh được yêu thích nhất của 10 Đợt bình chọn :.

Status
Không mở trả lời sau này.
Bài hát được yêu thích đợt 1 (10/03 - 16/03)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Yêu Thương Mong Manh (Bùi Lê Chi T2 97-00 + Bùi Thu Nga 03-06)
Thí sinh được yêu thích nhất : Bùi Lê Chi T2 97-00 + Bùi Thu Nga 03-06


Bài hát được yêu thích Đợt 2 (17/03 - 23/03)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Con đường vắng em (Ngô Duy Biên Tin 04-07 + Mạnh Duy A2 Việt Đức)
Thí sinh được yêu thích nhất : Bùi Tín A2 03-06


Bài hát được yêu thích Đợt 3 (24/03 - 28/03)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Spider Man (Đào Huy Kiên L1 03-06)
Thí sinh được yêu thích nhất : Lê Việt Ngọc Mai L2 04-07Bài hát được yêu thích Đợt 4 (29/03 - 02/04)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Mãi Mãi (Nguyễn Thế Duy A2 04-07)
Thí sinh được yêu thích nhất : Nguyễn Thế Duy A2 04-07


Bài Hát được yêu thích Đợt 5 (03/04/07 - 07/04/07)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Hoa Nắng (Nguyễn Hà Linh A2 06-09)
Thí sinh được yêu thích nhất : Nguyễn Hà Linh A2 06-09


Bài hát được yêu thích Đợt 06 (07/04 - 11/04)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Và cơn mưa tới (Lê Việt Ngọc Mai L2 04-07)
Thí sinh được yêu thích nhất : Lê Việt Ngọc Mai L2 04-07


Bài hát được yêu thích đợt 7 (11/04-15/04/2007)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Giữ lại cho ấu thơ (Vũ Ngọc Phượng H1 01-04)
Thí sinh được yêu thích nhất :Vũ Ngọc Phượng H1 01-04


Bài hát được yêu thích đợt 8 (14/04-19/04/2007)

KQ :

Bài hát được yêu thích nhất : Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Trần Quang Minh A1 05-08)
Thí sinh được yêu thích nhất :Trần Quang Minh A1 05-08


Bài hát yêu thích đợt 9 (18/04-23/04/2007)


KQ :


Bài hát yêu thích đợt 10 (24/04-29/04/2007)

KQ :
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top