Bình chọn bài hát được yêu thích Đợt 06 (07/04 - 11/04)

Bình chọn bài hát yêu thích đợt 06

 • Và cơn mưa tới

  Votes: 77 38.1%
 • Tuyết yêu thương

  Votes: 7 3.5%
 • Cơn mưa tình yêu

  Votes: 74 36.6%
 • Chiếc lá đầu tiên

  Votes: 1 0.5%
 • Gửi làn gió

  Votes: 2 1.0%
 • Nhớ

  Votes: 3 1.5%
 • Trở về

  Votes: 2 1.0%
 • Jingle Bell

  Votes: 1 0.5%
 • Tình anh

  Votes: 16 7.9%
 • Dệt tầm gai

  Votes: 12 5.9%
 • Tik Tik Tak

  Votes: 7 3.5%
 • Perhaps Perhaps Perhaps

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  202
 • Poll closed .
Top