Cách thức chấm điểm cho bài viết dự thi

Vì tuổi tác và mức độ nhận thức khác nhau nên hiện nay có một số ý kiến chung về cách chấm điểm sơ bộ như sau:

Điểm chấm theo thang điểm 20

1/ Điểm trình bày:

+ bố cục rõ ràng - 2 ( phần này chấm điểm cho bài viết hoàn chỉnh có mở bài, thân bài , kết luận đầy đủ, đưa ra 1 vấn đề thì cũng phải có trình bày tại sao nghĩ vậy, kết luận ra sao, không phải đang viết cái này lại lan man sang vấn đề khác...)

+ giọng văn lưu loát - 2 ( không có nghĩa là phải giỏi văn, nhưng cần viết cho rành mạch, dễ hiểu là được...)

2/ Điểm nội dung:

+ nội dung phong phú - 8 ( có nghĩa là khi đưa ra 1 vấn đề gì đó mà có nhiều dẫn chứng, cách giải thích lập luận logic, đem lại nhiều thông tin bổ ích... nhưng tất nhiên cũng vẫn phải vây quanh vấn đề đang nói trong bài, chứ không có nghĩa là trong 1 bài đưa ra càng nhiều vấn đề thì càng được gọi là phong phú!)

+ bài viết sáng tạo - 4 ( tất nhiên ai viết bài thi cũng là sáng tạo ca, nhưng ở đây chấm điểm sáng tạo như - nêu ra được những phương pháp cải cách, đổi mới trong kinh tế, giáo dục... cách suy nghĩ , nhìn nhận vấn đề theo một cách mới lạ ...)

3/ Điểm chủ đề:

+ chủ đề hay - 4 (chủ đề làm nhiều người quan tâm, hấp dẫn - không nhất thiết phải là những chủ đề bức xúc nhất của bao ngừơi hiện nay mới gọi là hay

Cách chấm điểm trên là cách chấm chung nhất, sau đó từng tiểu ban khi chấm điểm thi sẽ nhận định về phần nội dung tuỳ theo từng chủ đề. Thang điểm trên cũng mới là tương đối, mình mong mọi người cho ý kiến thêm như nên thêm vào phần chấm điểm về mục gì, hay là điểm phần nào nên tăng lên, điểm phần nào giảm bớt...

Rất mong ý kiến đóng góp của các bạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Về cái vụ barem điểm, có lẽ nên giảm bớt phần điểm trình bày để tăng điểm cho phần nội dung thì tốt hơn.

Suggestion:
1/ Điểm trình bày:
+ bố cục rõ ràng = 1
+ giọng văn lưu loát =1

2/ Điểm nội dung:
+ nội dung phong phú = 4
+ bài viết sáng tạo = 2

3/ Điểm chủ đề:
+ chủ đề hay = 2
 
Top