Con đường phía trước

*Chủ đề tham gia: Tôi
*Tiêu đề: Con đường phía trước
*Tên tác giả: Zzang Tran
*Khóa – lớp – trường: A1 - 02-05 - Hn-Ams
*Email: giangtran@hn-ams.org

Con đường dài em ạ
Nhưng vẫn phải bước đi
Dù trên con đường ấy
Gặp nhau rồi chia ly

Con đường buồn em ạ
Nhưng vẫn cần bước đi
Bởi biết đâu trời sáng
Gặp một người, có khi..

Con đường xa em ạ
Đầy gió bụi buồn đau
Đầy chông gai thử thách
Yêu thương lẫn giọt sầu

Bỏ lại sau quá khứ
Bỏ lại sau nụ cười
Em đi con đường mới
Đường hướng tới mặt trời
 
Chỉnh sửa cuối:
Top