Danh sách HAOers và Amsers đang sinh sống và làm việc tại UK !

Họ tên: Trần Vũ
Cấp 3: Tin 99-02
Hiện tại: Buckinghams University College
Ngành: Business Law
Địa chỉ: 16 Ledborough Wood, Beaconsfield
Tỉnh/thành phố: Buckinghamshire (ngoại ô London)
Postcode: HP9 2DJ
Mobile number: 07811256534
Y!M ID: tranvuxxx
 
--------------------------------------------------------------------------------

*Họ và Tên : Nguyễn Hương Linh
*Trường cấp 3 : HN-Ams
*Khóa học cấp 3 : 07-10
Trường hiện tại : The Manchester College
*Khóa học hiện tại : A-level
*Thành phố : Manchester
Địa chỉ nhà :
Mobile :07599 803 594
*YM : lyamy_chip152
* E mail : lyamy_chip152@yahoo.com
 
Top