Học sinh Ams qua các thế hệ (ảnh)

Nhà em ko có truyền thống học Ams =((

Có mỗi anh họ của em ngày trước là Amser =((
Mình là đứa học Ams đầu tiên của cả họ =((=((=((
 
Top