HA0 ngày về 2004 - ấn tượng khó phai

Nguyen Phuong Anh nói:
Kiên kia, thi thố đến đâu rồi. Trông bẩn quá đi, cái gì thè lè kia???
Hôm đấy anh Hà còn có một câu cực ký hay nhá:
"Dựt hết cả mìn" :D
Đố mọi người biết là gì. ặc ặc

Fanh à, hôm qua net hỏng ko vào lại Ym đc, nên ko chat dc. Vẫn đang chuẩn bị thi, chắc hết tuần sau rảnh rồi.
Thế anh Hà nó câu gì thế???? Nói đê!!!!!!!!!!!!!! >:)
 
Top