IB vs A-level

Tớ muốn hỏi về hai cái chứng chỉ này, ai có thể giúp tớ compare giữa chúng được không? Cái nào thì cửa đi tiếp là rộng rãi hơn, chương trình học giữa chúng khác nhau như thế nào, v..v..
 
Nhưng ông Minh đi Anh =)) Có một điều chắc chắn là đây là 2 chương trình học, muốn có bằng thì không thể không bỏ xứ mà đi(trừ khi học IB ở trường quốc tế)
đó mới là vấn đề...
 
Top