... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

foxhater

New Member
More ...
Họ & Tên
Phạm Thanh Bình
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Cấp 2 trường Ams, Cấp 3 trường Ams
Lớp cấp 3
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2009
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
học sinh
Địa chỉ hiện tại
37 ngõ 91 đường hồng hà
Thành phố
hà nội
Mã vùng
04084
Số điện thoại
7165942
Số FAX
http://www.naruto-kun.com/manga/manga+volumes.html
Địa chỉ email phụ
peaceful_binh123@yahoo.com
Tên cơ quan / trường học
hà nội amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
hà nội amsterdam
Lớp học cấp 2
9E
Trường học cấp 2
hà nội amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hà nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Danh hiệu cá nhân
================
Chất lượng đóng góp
0
h_student_id
9733
Activation note
Activated: January 31, 2006, 6:01 am by Phan Việt Anh (ID:744)
Re: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG

Topic mới
Mùa câu mới
1 thời đại mới của spammer lý 1
[marquee]:guitar: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar: :guitar: [/marquee]
[marquee]:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: [/marquee]
[marquee] :beerchug: :beerchug: :beerchug: [/marquee]
 

foxhater

New Member
More ...
Họ & Tên
Phạm Thanh Bình
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Cấp 2 trường Ams, Cấp 3 trường Ams
Lớp cấp 3
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2009
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
học sinh
Địa chỉ hiện tại
37 ngõ 91 đường hồng hà
Thành phố
hà nội
Mã vùng
04084
Số điện thoại
7165942
Số FAX
http://www.naruto-kun.com/manga/manga+volumes.html
Địa chỉ email phụ
peaceful_binh123@yahoo.com
Tên cơ quan / trường học
hà nội amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
hà nội amsterdam
Lớp học cấp 2
9E
Trường học cấp 2
hà nội amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hà nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Danh hiệu cá nhân
================
Chất lượng đóng góp
0
h_student_id
9733
Activation note
Activated: January 31, 2006, 6:01 am by Phan Việt Anh (ID:744)
Mục tiêu mới là 50k ah
tao đề nghị ae bàn tên topic mới từ bây giờ :))
đợi gần 50k mới bàn phát sinh lắm chuyện vl
 

foxhater

New Member
More ...
Họ & Tên
Phạm Thanh Bình
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Cấp 2 trường Ams, Cấp 3 trường Ams
Lớp cấp 3
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2009
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
học sinh
Địa chỉ hiện tại
37 ngõ 91 đường hồng hà
Thành phố
hà nội
Mã vùng
04084
Số điện thoại
7165942
Số FAX
http://www.naruto-kun.com/manga/manga+volumes.html
Địa chỉ email phụ
peaceful_binh123@yahoo.com
Tên cơ quan / trường học
hà nội amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
hà nội amsterdam
Lớp học cấp 2
9E
Trường học cấp 2
hà nội amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hà nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Danh hiệu cá nhân
================
Chất lượng đóng góp
0
h_student_id
9733
Activation note
Activated: January 31, 2006, 6:01 am by Phan Việt Anh (ID:744)
nhưng thông báo tập trung có yêu cầu mặc đòng phục đấy
 

foxhater

New Member
More ...
Họ & Tên
Phạm Thanh Bình
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Cấp 2 trường Ams, Cấp 3 trường Ams
Lớp cấp 3
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2009
Khoá
05-08
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
học sinh
Địa chỉ hiện tại
37 ngõ 91 đường hồng hà
Thành phố
hà nội
Mã vùng
04084
Số điện thoại
7165942
Số FAX
http://www.naruto-kun.com/manga/manga+volumes.html
Địa chỉ email phụ
peaceful_binh123@yahoo.com
Tên cơ quan / trường học
hà nội amsterdam
Địa chỉ cơ quan/ trường học
hà nội amsterdam
Lớp học cấp 2
9E
Trường học cấp 2
hà nội amsterdam
Địa chỉ trường cấp 2
Hà nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2005
Danh hiệu cá nhân
================
Chất lượng đóng góp
0
h_student_id
9733
Activation note
Activated: January 31, 2006, 6:01 am by Phan Việt Anh (ID:744)
lạc quan lên
gần 20 rồi còn gì :(
 
Top