Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mộng mị mộng mị

Hà nội lại chuẩn bị trở nên thực hơn bao giờ hết. Mà tôi mong cái thực ấy tan biến đi như làn hơi ảo ảnh của mùa đông, trả lại cho tôi thế giới song song của ngày cũ. (Đùa, đoạn này phải chép lại vào sổ riêng, không dễ đọc lại sẽ quên mất chuyện gì ở dòng này =)))

Hôm nay ở đây trời trong gió mát rất là những ngày đẹp trời khuấy cùng như những phút ban đầu trong cái ly (đầy bão -- edited 170704, mới thế mà đã quên thật bleh).

Tôi mắc bệnh nhớ tiếng Việt giờ đã đến giai đoạn nặng, nặng quá, khục khục.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top