Nhớ

*Chủ đề tham gia: Nhớ
*Tiêu đề: vô đề
*Tên tác giả: Dương Hải Minh
*Lớp: 12F trường Chu Văn An
Khóa 02-05
Điện thoại: 9722059
Địa chỉ: phòng 107 nhà A2 Khu tập thể 51 Cảm Hội-Hà Nội

Bài viết:
Nghìn năm đi mãi chẳng quên
Dòng sông chảy mãi vẫn bên lở bồi
Gió đưa, nước chảy, thuyền trôi
Bến bờ neo đậu một thời đã xa.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Top