Những phản hồi, góp ý sau ngày Hội trường

Lần trước về kỷ niệm 20 năm thành lập trường đúng là một kỷ niệm khó quên!

Đến bây giờ sắp tới ngày kỷ niệm 25 năm vẫn còn phân vân có nên liều thử một phen nữa không!

DA (V1 87-90)
 
Top