Offline HAO - PRAGUE dem 31.12 - Newyear party - Ăn - Chơi (tập 3) (+ Dresden)

... khoản giới thiệu xem ở phần 1 (London) và 2 (Paris) :> vào luôn chủ đề chính.


Dân tình H-A-O, Amsers, và bạn bè thân hữu, có ai ở Praha hoặc các vùng lân cận, muốn cùng "tụ tập" ăn chơi đêm New Year tại PRAHA, hò lên một tiếng nhé
\:d/ :beerchug::dazzler::drummer:


Thời gian: Đêm 31.12.2007

Địa điểm: Praha

Kế hoạch: Ăn tối, chơi bời, mở champaign đón năm mới ... :D <:p


Người tham dự:

Mai Thanh Hà - L1 92-95
Mai Đức Việt - 03-07
Nguyễn Minh Diệu - A1 02-05
 
Top