Profile của các Miss trong đêm chung kết!

Nhìn ava anh minh trông xã hội đen quá...nhưng ko dọa đc ai đâu, nhất là em :))=))

----------

Chị Hiền văn nghe nói đc cái học bổng to khủng lồ đi Mĩ đấy...đúng là tài sắc vẹn toàn...khâm phục...

----------

Chị Hiền văn nghe nói đc cái học bổng to khủng lồ đi Mĩ đấy...đúng là tài sắc vẹn toàn...khâm phục...

----------

Chị Hiền văn nghe nói đc cái học bổng to khủng lồ đi Mĩ đấy...đúng là tài sắc vẹn toàn...khâm phục...
 
Nhìn ava anh minh trông xã hội đen quá...nhưng ko dọa đc ai đâu, nhất là em :))=))

----------
thì cô cũng chuyên văn đấy, phấn đấu như chị ý đi...

còn avt của tôi á? có ng bảo như thầy bói chứ giống j xã hội đen
 
Top