Quẩy thi Nhật Kí (xin mời đọc bài đầu tiên trước để biết luật)

ngồi nhìn màn lap thẫn thờ
bài nhiều là thế ngồi thở với thân (thơ với thẩn) :">
vào topic đc đôi lần
mà giờ mới bắn vài câu gọi là
thôi thì cứ thế đã nha
mình làm bài tiếp bla bla đủ roài :-<
 
Top