Thông báo tổng duyệt: Gửi BTC/Lễ Tân/An Ninh/Phóng sự và các t/v tham gia biểu diễn

Thông báo tổng duyệt

Gửi Ban tổ chức, Ban lễ tân, Ban an ninh, Ban phóng sự và các thành viên tham gia biểu diễn trong đại hội

Tổng duyệt sẽ bắt đầu từ 12:00 ngày 2/1 tại Hanoi Tower. Các bạn chuẩn bị các phần do mình phụ trách. Đồng thời, các bạn cũng chuẩn bị mặc những trang phục để biểu diễn. Ngày 2/1 sẽ tổng duyệt cả chương trình biểu diễn và trang phục biểu diễn.

Xin cảm ơn sự nhiệt tình chuẩn bị của các bạn trong thời gian vừa qua.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

MTH

mtha@hn-ams.org
0904304096
 
Top