Amser Pass

Amser Pass Thẻ thành viên Amser

Chương trình Thẻ AMSER PASS dành riêng cho Giáo viên, Học sinh, Cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Amsers) với mục tiêu để định danh Amser, xác nhận danh tính khi tham gia các chương trình, hoạt động được tổ chức dành riêng cho Amsers bởi Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O).

Ngoài việc định danh Amser, anh/chị có thể sử dụng thẻ Amser Pass tại các doanh nghiệp Amser để được hưởng các chương trình ưu đãi dành riêng cho Amsers từ các doanh nghiệp đối tác của H-A-O.

Chương trình được thực hiện và điều phối bởi Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O).

Thẻ Amser Pass được phát hành theo định kỳ vào cuối mỗi quý và chuyển phát tới thành viên đăng ký và đóng góp phí thành viên, vào đầu quý tiếp theo.

AMSER PASS - THẺ THÀNH VIÊN

AmserPass Group

Kế hoạch tiếp theo

AmserPass Page

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN AMSER