em... Thầy! em... Cô!

H.A.O Live Special: em... Thầy! em... Cô!

Chương trình H.A.O Live đặc biệt dành tặng thầy cô nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2021

Lời chúc từ các Amsers gửi tới thầy cô

Đỗ Thị Ngân - Amser 02-05

Bùi Hải Ninh - Amser 11-14

Lê Hà Thu - Amser 18-21

Bùi Tuấn Anh - Amser 19-22

Khuê - Cầm Ca

Mai Dung - Amser 89-92

Phong Lan - Amser 89-92

Amsers 89-92

Tố Nga - Amser 92-95