Liên hệ

Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam

Email: [email protected]

Địa chỉ:

Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (H-A-O)

Toong Co-working Space, Tầng 2, Tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.hn-ams.org

Facebook: https://www.facebook.com/groups/HAOers