Liên hệ

Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam

Email: [email protected]

Hotline: 0849-85-2000

Địa chỉ:

Phòng Cựu học sinh
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.hn-ams.org

Facebook: https://www.facebook.com/groups/HAOers